امکانات اقامتی

میهمانان می توانند ضمن تجربه یک فضای ساده همچون خانه خصوصی، در عین حال از استانداردهای فنی بالای یک هتل لوکس لذت ببرند. جلوههای طبیعی گرم با المانهای پررنگ ترکیب شدهاند مثلا شیشه و کروم با چوب و پارچههای غنی در هم آمیختهاند. شما اقامتی آسوده خاطر و پر آسایش را در هر کدام از 82 اتاق و 6 ویلاهای مرفه ما خواهید داشت.

سوئیتهای ممتاز

در طراحی اتاقهای لوکس، سبک ظریف با دکور نرم و آرامبخش ترکیب شده است. اتاقهای لوکس هتل در رنگهای طبیعی نرم و گرم و سایههایی از رنگهای قرمز، قهوه ای...

 • موقعیت متر مربع 125
 • تختخوابهاتختخواب دو نفره
 • ظرفیت 4
 • موقعیت طبقات سوم تا هشتم
 • منظرهمنظره

قیمت 450000 درهم شبی

برای مطالعه بیشتر

برای رزرو

سوئیت ریاست جمهوری

تجمل، شکوه و روشنایی: سوئیت ریاست جمهوری مظهر تمامی عشق مولتی گراند هتل به ظرافت، سخاوت و خدمات بی عیب و نقص میباشد. داخل اتاق در رنگهای طلایی، سفید و...

 • موقعیت 252 متر مربع
 • تختخوابهاتختخواب شاهانه, تختخواب دو نفره
 • ظرفیت 4
 • موقعیت طبقه نهم
 • منظرهمنظره

قیمت 1500000 درهم شبی

برای مطالعه بیشتر

برای رزرو

سوئیت ریاست جمهوری آرت دکو

تجمل، شکوه و روشنایی: سوئیت ریاست جمهوری مظهر تمامی عشق مولتی گراند هتل به ظرافت، سخاوت و خدمات بی عیب و نقص میباشد. داخل اتاق در رنگهای طلایی، سفید و...

 • موقعیت 252 متر مربع
 • تختخوابهاتختخواب شاهانه, تختخواب دو نفره
 • ظرفیت 4
 • موقعیت طبقه نهم
 • منظرهمنظره

قیمت 1500000 درهم شبی

برای مطالعه بیشتر

برای رزرو
 • 1
 • 2