بار سیگار و موسیقی جاز

شبی فوقالعاده
در مولتی گراند هتل

شهر نیویورک چه نزدیک به نظر میرسد وقتی شما وارد بار موسیقی جاز ما شده و بلافاصله صدای نفسگیر موسیقی را دائما در گوش خود احساس میکنید. هر هفته از شب های ویژه ما با نوازندگان پراستعداد داخلی و خارجی لذت ببرید. مولتی گراند هتل تنها جای تفریحی در ارمنستان است که دارای یک قسمت مخصوص سیگار حاوی متنوعترین سیگارهای برگ از کوبا، جمهوری دومینیکن، نیکاراگوئه و هندوراس است. منوی ریز سیگارهای ما و خدمه حرفه ای ارائه شراب آنجاست که در طول سفر به شما کمک کند. همچنین قسمت سیگارها یک منوی قهوه ای جداگانه مشروبات الکلی را با مجموعهای برگزیده و ممتاز از ویسکی و کونیاک ارائه می دهد که منحصرا در بارهای سیگار و موسیقی جاز هتل

MG HOTEL | JAZZ BAR
MG HOTEL | CIGAR BAR
"موسیقیدانان بازنشسته نمیشوند، آنها زمانی بازمیایستند که دیگر موسیقی دیگری در وجود آنها باقی نمانده باشد".
- لوئیس آرمسترانگ
آشپزی و شراب
ملاقات با سرآشپز

ما، از منوی بینالمللی ما لذت ببرید. تنوع غذاها و نوشیدنیهای رستوران ما و سرویس با استاندارد بالای آن شام یا ناهاری باشکوه را برای شما فراهم می کند و در عین حال شب با برنامه های سرگرم کننده در موسیقی بار جاز ما کامل خواهد شد.